பெயர் மாற்றம்


மாநிலங்களுக்கு ஏற்றவாறு சட்டங்கள் மாறுகின்றன.

தமிழ்நாட்டில் பெயர் மாற்ற,
 1. பூர்த்தி செய்த பாரம் (கீழே பார்வைக்காக இணைக்கப்பட்டுள்ளது)
 2. ஏதாவது ஒரு வசிப்பிட ஆதாரம்
  1. குடும்ப அட்டை பிரதி
  2. தாசில்தார் வழங்கிய இருப்பிட சான்றிதழ்
  3. பிறப்பு சான்றிதழ்
  4. பள்ளி சான்றிதழ்
  5. வாக்காளர் அட்டை
  6. கடவு சீட்டு
 3. 415 ரூபாய் காசோலை
  1. Assistant Director (P), Commissionerate of Stationery and Printing, Chennai - 600 002
பூர்த்தி செய்த விண்ணபங்களை பாரத்தில் குறிபிட்டுள்ள முகவரிக்கு அனுப்பவும்.

சான்றாதரவு:

http://www.tn.gov.in/stationeryprinting/forms.htm
Ċ
Kannaiyan Natesan,
Jan 25, 2011, 11:44 AM
Comments